Selectează o Pagină

Moldovagaz – oameni pentru oameni

dec. 17, 2020

Andrian Sîrbu obținînd studii atît tehnice (Colegiul industrial și de construcții, facultatea Alimentarea cu căldură gaze și ventilare) cît și economice (Universitatea de Stat, facultatea Business și administrare) a avut o creștere în carieră profesională treptată activînd în diferite funcții.

Și-a început activitatea în sistema de gaze a SA ”Moldovagaz” în a.1999 fiind mereu promovat pentru capacitățile profesionale și anume:

a.1999 – 2005 SRL ”Ialoveni -gaz”  de la controlor pe evidența gazelor naturale pînă la inginer Tehnica securității și inginer în Secția tehnică și de producere;

a.2005 – 2009 SRL ”Moldovatransgaz” a activat în funcția de inginer cat. I în Secția controlului tehnic;

a.2009 – 2020 SA ”Moldovagaz” de la specialist principal Secția de producere pînă la șef adjunct Direcția investiții și administrare a patrimoniului – șef secție investiții, unde își continuă activitatea pînă în prezent. 

Activînd în cadrul SRL ”Moldovatransgaz” a participat ca Responsabil tehnic la construcția mai multor obiecte strategice ale întreprinderii și a Republicii Moldova:

  • Construcția gazoductului magistral Tocuz-Căinari-Mereni (L=62,7 km;          Ø 530 mm; P=5,5 MPa) – obiect de nivel național care asigură mun. Chișinău și regiunea de centru a republicii cu gaze naturale din conductele magistrale de tranzit spre țările Balcanice;
  • Construcția gazoductului branșament Bălți-Ungheni (L=86,4 km; Ø 530 -219 mm; P=5,5 MPa) – obiect destinat dezvoltării rețelelor de gaze din regiunea de nord a republicii;
  • Construcția Stațiilor de Alimentare a Automobilelor cu Gaze Naturale Comprimate (SAAGNC Orhei; SAAGNC Drochia; SAAGNC Hîncești; SAAGNC Budjac).

Fiind în funcția de șef secție investiții din cadrul SA ”Moldovagaz” a participat la monitorizarea executării lucrărilor de construcție la etapa finală și darea în exploatare a obiectului ”Clădire de tip oficiu SA ”Moldovagaz” din mun. Chișinău str. A. Pușkin 64”

Actualmente o mare responsabilitate are la formarea Planurilor investiționale ale SA ”Moldovagaz” și întreprinderilor sale dependente, aprobarea lor la Organele de conducere și ANRE și nu în ultimul rînd monitorizarea executării acestora.  O atenție sporită la formarea Planurilor se acordă dezvoltării rețelelor (gazificarea localităților), în urma creșterii numărului de solicitări parvenite de la autoritățile publice locale pentru conectarea a unui număr cît mai mare de consumatori și îmbunătățirea calității vieții populației.

În timpul activității din cadrul întreprinderii a dat dovadă că este un manager bun avînd capacitatea de organizare și executare a sarcinilor puse în terminii stabiliți și calitativ.  Pentru succese în domeniul de activitate și înalt profesionalism, competență și responsabilitate,  participare activă la elaborarea politicilor întreprinderii, precum şi la realizarea cu succes a acestora a fost de mai multe ori decernat cu diplome:

  • Diplomă de mulțumire SA „Moldovagaz” (2014)
  • Diplomă de onoare SA „Moldovagaz” (2015)
  • Diplomă de onoare Ministerul Economiei (2016)
  • Благодарственное письмо заместителя Председателя Правления ПАО «Газпром» (2017)
  • Diplomă de onoare SA „Moldovagaz” (2019)
Vadim Ceban

Vadim Ceban

Președinte al Consiliului de Administrație, SA Moldovagaz

Le port respectul tuturor oamenilor, pe care i-am întâlnit în calea mea, pentru că au împărtășit cunoștințele și experiențele lor și mi-au oferit posibilitatea să învăț.
Cred că asta e una din sarcinile noastre principale să învățăm și să transmitem cunoștințele colegilor. Numai așa putem determina progresul, indiferent de domeniul de activitate.